Prírodné kúpalisko Vindšachtské jazero

Základné informácie

nadmorská výška689 m n.m.
okresBanská Štiavnica
celoročná prevádzka
Voda
rozloha vodnej plochy0.044 km²

kvalita vody

vyhovujúca na kúpanie
rekreácia
organizovaná rekreácia
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo

Vhodnosť/vlastnosti

vhodné na dovolenku
športové možnosti