Prírodné kúpalisko Veľké Richňavské jazero

Základné informácie

nadmorská výška689 m n.m.
okresBanská Štiavnica
Voda
rozloha vodnej plochy0.076 km²

kvalita vody

vyhovujúca na kúpanie
rekreácia
neorganizovaná rekreácia
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo