Prírodné kúpalisko Kolpašské jazero:Banský Studenec

Základné informácie

nadmorská výška598 m n.m.
okresBanská Štiavnica
Voda
rozloha vodnej plochy0.191 km²

kvalita vody

vyhovujúca na kúpanie
rekreácia
neorganizovaná rekreácia
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo