Krytá plaváreň Krompachy

SSOŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55, Krompachy 053 42
053/445 25 18