Krytá plaváreň Sereď:ZŠ J. Fándlyho

najbližšia autobusová zastávka1000 m
najbližšia železničná stanica2000 m
kapacita bezplatného parkoviska15 miest