Krytá plaváreň Sereď:ZŠ J. Fándlyho - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov

dotované vstupné

zľavy pre poistencov:VšZP
Deti do 6 rokov (so sprievodom) zdarma