Prírodné kúpalisko Počúvadlo

Počúvadlo - jazero patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v oblasti Banskej Štiavnice. Rozprestiera sa tu jazero s rozlohou 12 ha, ktoré je obľúbeným letným ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov, turistov, detských táborov a miestom kultúrnych podujatí. Zároveň je východiskom na najvyšší kopec Štiavnických vrchoch - Sitno ( 1009 m.n.m.), ktorý je bohatý na svoju rastlinnú a živočíšnu ríšu.

V banskoštiavnickej oblasti bol vybudovaný od začiatku 16. stor. do polovice 19. stor. unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží-tajchov-s celkovým objemom 7 miliónov m3, ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72 km), náhonovými (57 km) a spojovacími jarkami.

Do súčastnosti sa zachovalo 23 vodných nádrží. Počúvadelské jazero patrí medzi tie najväčšie a to znamená aj najstudenšie. najväčšia hľbka je 11 m. Počúvadlianské jazero je umelo vytvorené priehradou, ktorá patrí medzi jedny z najstrmších na Slovensku. Štiavnické vrchy sú chránenou krajinou oblasťou, vytvorené sopečnou činnosťou. Tento kraj sa stal miestom nálezísk drahých kovov s mestom Bánska Štiavnica.

Základné informácie

nadmorská výška600 m n.m.
okresBanská Štiavnica
celoročná prevádzka
Voda
rozloha vodnej plochy0.117 km²

kvalita vody

vyhovujúca na kúpanie
rekreácia
neorganizovaná rekreácia
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo

Vhodnosť/vlastnosti

vhodné na dovolenku