Krytá plaváreň Závadka nad Hronom

Aktivity na okolí

kostol(y), lyžovanie, muzeum, pešia turistika, rybolov, významný pamätník, zvonica