Otázky a odpovede

Aký by mal byť príspevok
 1. Pred zaradením príspevku vo forme otázky by sa užívateľ mal presvedčiť, či daná otázka už nebola zodpovedaná, aby sa predišlo duplicitám.
 2. Názov príspevku by mal čo najpodrobnejšie popisovať jeho obsah.
 3. Každý užívateľ je zodpovedný za svoj príspevok.
 4. Príspevok by mal byť zaradený do fóra, ktorého sa téma príspevku týka.
Čo nie je dovolené

 1. Používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
 2. Nie je dovolené zverejňovať na stránkach fóra svoj alebo známeho životopis!
 3. Otvorenou alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 4. Urážky, osočovanie, rasistické a vulgárne vyjadrovanie, ďalej hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá predstavuje podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu, musí byť zakázaná zákonom
 5. Zaraďovať do fóra linky komerčného charakteru, ktoré nesúvisia s témou. Zaraďovanie reklamných informácií je tolerované iba ak sa bezprostredne vzťahujú k diskusnej otázke/téme. Bude na zvážení moderátora či linku ponechá. V prípade, že sa rozhodne zmazať linku, je povinný upovedomiť autora príspevku (v prípade ak príspevok obsahuje emailovú adresu) o zmazaní príspevku

Príspevok s kritikou firiem a organizácií
 1. Kritika konkrétneho subjektu/osoby musí obsahovať plné meno prispievajúceho a platný kontakt (mail/tel číslo) a identifikáciu služby, ktorú prispievateľ kritizuje, tak, aby sa k tomu mohol dotyčný subjekt vyjadriť.
 2. V prípade, že uvedené údaje príspevok nebude obsahovať, bude moderátorom upravený poprípade zmazaný. Kritizujúceho je povinný moderátor kontaktovať emailom na overenie emailovej adresy a doplnenie mena a priezviska. V prípade, že sa kritizujúci neozve do 3 pracovných dní, moderátor má právo daný príspevok upraviť resp. zmazať.
Práva správcu fóra v prípade porušení pravidiel

V prípade, že príspevok nespĺňa horeuvedené pravidlá, príspevok alebo ich časti budú podľa uváženia moderátora presunuté, spojené alebo zmazané.

Odoberanie príspevkov

Aktivujte si zasielanie príspevkov z diskusného fóra vybranej témy alebo lokality na váš e-mail. Aktiváciu môžete spraviť dvoma spôsobmi:

Prostredníctvom registrácie z viacerých tém

 • Zaregistrujte sa
 • Choďte na stránku Vášho Užívateľského profilu
 • V stránke profilu cez tlačidlo UPRAV označte/odznačte fóra, o ktoré máte/nemáte záujem
 • Potvrďte zmeny vybraných fór a EŠTE RAZ POTVRĎTE ZMENY V PROFILE (tlačidlo s červeným textom)

Priamo z diskusného príspevku pre konkrétnu tému

 • V každom diskusnom príspevku sa nachádza položka " Prihláste sa na odber nových príspevkov z tohoto fóra "
 • Kliknite na túto položku, zadajte emailovú adresu, na ktorú chcete dostávať príspevky z danej témy
 • Napíšte ochranný kód proti Spamu
 • Potvrďte
Aký dať svojmu príspevku názov?
V hlavičke príspevku čo najpresnejšie a najstručnejšie (max. 6 slov) špecifikujte jeho obsah. Názov, podobne ako titulok v novinách, je to prvé čo potencionálny diskutujúci z príspevku zbadá a ak ho nezaujme, pravdepodobne mu už nebude venovať pozornosť.
Aké otázky nie sú do fóra vhodné?
Myslite na to, že odpovedajúci väčšinou nemá času nazvyš a preto sa vyhnite všeobecným otázkam, na ktoré sa nedá stručne a jednoznačne odpovedať.
Príklady otázok, ktoré NIE sú presné:
 • Aké atrakcie ponúka aquapark XY?
 • Ktoré kúpaliská sa oplatí navštíviť v Maďarsku?
Ako zaradiť do svojho príspevku hyperlink?
Hyperlink, vo svojom príspevku zobrazíte pomocou vloženia kódu NazovLinky. Text príspevku môžete formátovať používaním HTML tagov Bold tučné písmo, Kurzíva - Italik.
Môžem zaradiť v jednom diskusnom príspevku viacero otázok?
Áno, ale nedoporučujeme to. Efektívnejšie je zaradiť každú otázku/diskusnú tému ako osobitný príspevok. Jeho obsah sa tak dá presnejšie vyjadriť v názve a odpoveď môže byť presnejšie zameraná.