Letné kúpalisko Poltár

Mestský podnik služieb Poltár, Továrenská ul.497/15, 987 01 Poltár
ul. 13. januára 737/28, Poltár (mestská časť Zelené) 987 01
047/4222 744, 0905 407492