Krytá plaváreň Sereď:ZŠ J. Fándlyho

ZŠ J.Fándlyho -Sereď
Fándlyho ul.7, Sereď 926 01
031/7892110