Krytá plaváreň KE: MKP

Tepelné hospodárstvo, s.r.o
Protifašistických bojovníkov č.4, Košice 040 01
+421 55 6222 316