Aquapark Mestské kúpele Hradec Králové

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové 500 03
+420 495 404 444