Termálne kúpalisko Turčianské Teplice: Vieska - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov

dotované vstupné

pre obyvateľov obce/íTurčianske Teplice
Návštevníci mesta (ubytovaní)
Vstup celodenný - dospelí 2,50 Eur; deti 1,50 Eur
Vstup po 16:00 hod. - dospelí 2 Eur; deti 1 Eur