Letné kúpalisko Poltár - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov
Držitelia preukazov ŤP, ZŤP, ZŤP-S - bezplatný vstup počas celej sezóny

Plavecké výcviky
Základné školy, telesná výchova, materské školy od 9:00 do 12:00 hod.
Športové kluby od 18:00 do 20:00 hod.

Základné školy, teles. vých., šport. kluby 1 €/osoba
Materské škôlky 1 €/osoba
Doprovod so ZŠ, TV, ŠK a MŠ 1 €/osoba