Letné kúpalisko Plaza Beach Solivar - Ceny

zľavy

dieťa 2.kategória do18 rokov
dieťa 1.kategória do výšky140 cm
dieťa 2.kategória od 140cm do 18r.
Plavci: každý deň od 17.30 do 19.00 hod. = 3 € pre všetky kategórie.
Nočné kúpanie: každý piatok za priaznivho počasia od 20.00 do 23.00 hod = 5 € pre všetky kategórie