Krytá plaváreň Závadka nad Hronom - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do18 rokov
Deti do 5 rokov zdarma.