Krytá plaváreň Krompachy - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do18 rokov
dieťa vstup zdarma vo veku do6 rokov
ZŤP doprovod vstup voľný Seniori - ženy nad 55 r., muži nad 60 r.