Krytá plaváreň KE: MKP - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov
dieťa vstup zdarma vo veku do3 rokov