Krytá plaváreň Bardejov: BAPOS - Ceny

zľavy

dieťa 1.kategória do15 rokov
Držitelia Jánskeho plakety zdarma.