Vodný raj Vyhne - Bazény a vodné atrakcie

Bazény

Detský bazén v tvare lode

typ: otvorený, detský
dĺžka22 m
šírka21 m
najmenšia hĺbka0.25 m
najväčšia hĺbka0.45 m

Oddychový bazén s vodnými atrakciami

typ: relaxačný

Viacúčelový bazén

dĺžka50 m
šírka21 m
vodná plocha948 m²
počet plaveckých dráh6
vodné atrakcie: potápačská komora

Výplavový bazén

typ: krytý, otvorený celoročne
dĺžka17 m
šírka4 m
vodné atrakcie: masážne lavice/masážne lehátka

Tobogány

Tobogan

dĺžka56 m
vybavenie: vlastný dojazdový bazén

Prameň prírodnej termálnej vody vo Vyhniach s teplotou 36,5 °C má vysoký obsah železa a svojimi liečivými účinkami blahodárne pôsobí na:

  • zápaly nervov
  • ženské choroby
  • zhybové a svalové reumatizmy
  • kožné choroby
  • srdcové choroby
  • stavy po operáciách
  • dušenú vyčerpanosť

Veľký bazén ma tri 50 metrové dráhy, tri 25 metrové dráhy a potápačskú komoru. Ďalej je aquapark vybavený veľkým oddychovým relaxačným bazénom s vodnými atrakciami a detským bazénom v tvare lode, dojazdovým bazénom s tobogánom a vonkajším výplavovým bazénom s masážnymi ležadlami.
Neoddeliteľnou súčasťou vodných atrakcií je tobogán so šmyklavkou.

Vodný raj Vyhne poskytuje svoje služby celoročne.
V hlavnej letnej sezóne, ktorá trvá od mája do septembra, sú v prevádzke nasledovné bazény:
Viacúčelový bazén je členený na časť neplaveckú (oddychovú - relaxačnú) rozmerov 11,5 x 21,5 m o hĺbke od 1,10 – do 1,25 m, dve plavecké časti, z nich prvá rozmerov 7,55 x 25m o hĺbke od 1,35 – do 1,80 m a druhá rozmerov 7,55 x 50 m o hĺbke od 1,25 – do 1,80 m a potápačskú záhradu rozmerov 13,5 x 3,9 m o hĺbke 4,0 m.

Viacúčelový bazén sa plní prírodnou termálnou vodou, ktorej teplota pri zdroji je 36,5 - 37 ºC. Zaizolovaným potrubím sa privádza do technológie viacúčelového bazénu, nachádzajúcej sa v priestoroch pod bazénom. Technologické zariadenie zabezpečuje filtráciu, dezinfekciu, predpísanú chemickú úpravu, prečerpávanie, recirkuláciu, dopĺňanie vody a jej chladenie tepelným čerpadlom na požadovanú teplotu pred vypustením do recipientu.

Obidve časti, t. j. neplavecká i plavecká majú rovnakú teplotu 29 – 30 ºC

Neplavecký oddychový (relaxačný) bazén s vodnými atrakciami má teplotu od 30 – do 32 ºC.
Neplavecký – dojazdový tobogánový bazén má teplotu od 29 do 30 ºC.
Detský bazén do 6 rokov má teplotu vody od 29 do 30 ºC.

V mimosezóne, ktorá trvá od septembra do mája, je v prevádzke vnútorný výplavový bazén s perličkami a jacuzzi, s celoročným výplavom do exteriéru.
Výplavový bazén je celoročný, s vodnými atrakciami – hydromasážne lavice, tzv. perličky, protiprúd a jacuzzi. Teplota vody je 36 ºC.